Lt|En
LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSAS
I SKYRIUS BENDRIEJI NUOSTATAI
Pirmasis skirsnis BENDRIEJI NUOSTATAI
II SKYRIUS ADMINISTRACINIS TEISĖS PAŽEIDIMAS IR ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ I. BENDROJI DALIS
Antrasis skirsnis ADMINISTRACINIS TEISĖS PAŽEIDIMAS
Trečiasis skirsnis ADMINISTRACINĖ NUOBAUDA
Ketvirtasis skirsnis ADMINISTRACINĖS NUOBAUDOS SKYRIMAS
II. YPATINGOJI DALIS
Penktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI DARBO IR GYVENTOJŲ SVEIKATOS APSAUGOS SRITYJE
Šeštasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į NUOSAVYBĘ
Septintasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI APLINKOS APSAUGOS, GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO, GAMTOS, ISTORIJOS IR KULTŪROS PAMINKLŲ APSAUGOS SRITYJE
Aštuntasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PRAMONĖS, ELEKTROS IR ŠILUMINĖS ENERGIJOS NAUDOJIMO SRITYJE
Devintasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI ŽEMĖS ŪKYJE. VETERINARINIŲ SANITARINIŲ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAI
Dešimtasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI TRANSPORTE, KELIŲ ŪKIO BEI RYŠIŲ SRITYJE
Vienuoliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PILIEČIŲ BUTO TEISIŲ, BUTŲ KOMUNALINIO ŪKIO IR TVARKYMO SRITYJE
Dvyliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PREKYBOS, FINANSŲ, APSKAITOS IR STATISTIKOS SRITYJE
Tryliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į VIEŠĄJĄ TVARKĄ
Tryliktasis(1) skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į TEISINGUMĄ
Keturioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į NUSTATYTĄ VALDYMO TVARKĄ
Keturioliktasis(1) skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO SRITYJE.
III skyrius ORGANAI (PAREIGŪNAI), ĮGALIOTI NAGRINĖTI ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLAS
Penkioliktasis skirsnis PAGRINDINIAI NUOSTATAI
Šešioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ ŽINYBINGUMAS
Aplinkos apsaugos organai nagrinėja šio kodekso 423, 46, 51, 511 straipsniuose, 512 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir trečiojoje dalyse, 513 straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, tryliktojoje, keturioliktojoje, penkioliktojoje, šešioliktojoje, septynioliktojoje, aštuonioliktojoje, devynioliktojoje, dvidešimtojoje, dvidešimt pirmojoje, dvidešimt antrojoje ir dvidešimt trečiojoje dalyse, 514 straipsnyje, 515 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 516, 517 straipsniuose, 5110 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 5112, 5113 straipsniuose, 5114 straipsnio pirmojoje dalyje, 5116, 5117 straipsniuose, 5118 straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje ir šeštojoje dalyse, 5119 straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 5120 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 5121 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir trečiojoje dalyse, 5122 straipsnyje, 5123 straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, septintojoje, aštuntojoje, dešimtojoje, vienuoliktojoje, tryliktojoje, keturioliktojoje, penkioliktojoje, šešioliktojoje ir septynioliktojoje dalyse, 5124, 5125, 52, 521, 53, 55 straipsniuose, 56 straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje ir šeštojoje dalyse, 561, 562, 57, 58, 60 straipsniuose, 62 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir šeštojoje dalyse, 621 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir šeštojoje dalyse, 622 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir šeštojoje dalyse, 64, 66–70, 72–781 straipsniuose, 79–82 ir 83–84 straipsniuose (kai administraciniai teisės pažeidimai nėra higienos norminių aktų, reglamentuojančių atmosferos apsaugą, pažeidimai), 841 straipsnio pirmojoje, penktojoje, šeštojoje, septintojoje, aštuntojoje, devintojoje, vienuoliktojoje, dvyliktojoje, penkioliktojoje, devynioliktojoje, dvidešimtojoje, dvidešimt pirmojoje, dvidešimt antrojoje (dėl draudimo maišyti metalinį gyvsidabrį su kitomis cheminėmis medžiagomis eksporto tikslais nesilaikymo) ir dvidešimt trečiojoje dalyse, 842 straipsnio antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, šeštojoje ir septintojoje dalyse, 843 straipsnyje, 844 straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, šeštojoje, septintojoje, aštuntojoje ir devintojoje dalyse, 85, 86, 87, 871 straipsniuose, 873 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 874 straipsnyje (kai pažeidimai padaryti vidaus vandenyse), 876 straipsnyje (kai pažeidimai padaryti parduodant ar superkant vidaus vandenų žuvininkystės produktus), 877 straipsnyje (kai pažeidimai padaryti ne jūrų vandenyse), 88, 89, 90 straipsniuose, 211 straipsnyje (dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno uždėtos plombos sužalojimo arba nuplėšimo) numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas.
Aplinkos apsaugos organų vardu nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti nuobaudas turi teisę:
1) už šio kodekso 423, 46, 51, 511 straipsniuose, 512 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir trečiojoje dalyse, 513 straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, tryliktojoje, keturioliktojoje, penkioliktojoje, šešioliktojoje, septynioliktojoje, aštuonioliktojoje, devynioliktojoje, dvidešimtojoje, dvidešimt pirmojoje, dvidešimt antrojoje ir dvidešimt trečiojoje dalyse, 514 straipsnyje, 515 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 516, 517 straipsniuose, 5110 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 5112, 5113 straipsniuose, 5114 straipsnio pirmojoje dalyje, 5116, 5117 straipsniuose, 5118 straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje ir šeštojoje dalyse, 5119 straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 5120 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 5121 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir trečiojoje dalyse, 5122 straipsnyje, 5123 straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, septintojoje, aštuntojoje, dešimtojoje, vienuoliktojoje, tryliktojoje, keturioliktojoje, penkioliktojoje, šešioliktojoje ir septynioliktojoje dalyse, 5124, 5125, 52, 521, 53, 55 straipsniuose, 56 straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje ir šeštojoje dalyse, 561, 562, 57, 58, 60 straipsniuose, 62 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir šeštojoje dalyse, 621 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir šeštojoje dalyse, 622 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir šeštojoje dalyse, 64, 66–70, 72–781 straipsniuose, 79–82 ir 83–84 straipsniuose (kai administraciniai teisės pažeidimai nėra higienos norminių aktų, reglamentuojančių atmosferos apsaugą, pažeidimai), 841 straipsnio pirmojoje, penktojoje, šeštojoje, septintojoje, aštuntojoje, devintojoje, vienuoliktojoje, dvyliktojoje, penkioliktojoje, devynioliktojoje, dvidešimtojoje, dvidešimt pirmojoje, dvidešimt antrojoje (dėl draudimo maišyti metalinį gyvsidabrį su kitomis cheminėmis medžiagomis eksporto tikslais nesilaikymo) ir dvidešimt trečiojoje dalyse, 842 straipsnio antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, šeštojoje ir septintojoje dalyse, 843 straipsnyje, 844 straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, šeštojoje, septintojoje, aštuntojoje ir devintojoje dalyse, 85, 86, 87, 871 straipsniuose, 873 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 874 straipsnyje (kai pažeidimai padaryti vidaus vandenyse), 876 straipsnyje (kai pažeidimai padaryti parduodant ar superkant vidaus vandenų žuvininkystės produktus), 877 straipsnyje (kai pažeidimai padaryti ne jūrų vandenyse), 88, 89, 90 straipsniuose, 211 straipsnyje (dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno uždėtos plombos sužalojimo arba nuplėšimo) numatytus administracinius teisės pažeidimus – vyriausieji valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai ir vyresnieji valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai;
2) už šio kodekso 51, 511 straipsniuose, 513 straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, tryliktojoje, keturioliktojoje, penkioliktojoje, šešioliktojoje, septynioliktojoje, aštuonioliktojoje, devynioliktojoje, dvidešimtojoje, dvidešimt pirmojoje, dvidešimt antrojoje ir dvidešimt trečiojoje dalyse, 514 straipsnyje, 516, 517 straipsniuose, 5110 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 5112, 5113 straipsniuose, 5114 straipsnio pirmojoje dalyje, 5116, 5117 straipsniuose, 5118 straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje ir šeštojoje dalyse, 5119 straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 5120 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 5121 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir trečiojoje dalyse, 5122, 5124, 5125, 52, 521, 53, 55, 561, 562, 58, 60 straipsniuose, 62 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir šeštojoje dalyse, 621 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir šeštojoje dalyse, 622 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir šeštojoje dalyse, 64, 66–70, 72–781 straipsniuose, 79–82 ir 83–84 straipsniuose (kai administraciniai teisės pažeidimai nėra higienos norminių aktų, reglamentuojančių atmosferos apsaugą, pažeidimai), 841 straipsnio pirmojoje, penktojoje, šeštojoje, septintojoje, aštuntojoje, devintojoje, vienuoliktojoje, dvyliktojoje, penkioliktojoje, devynioliktojoje, dvidešimtojoje, dvidešimt pirmojoje, dvidešimt antrojoje (dėl draudimo maišyti metalinį gyvsidabrį su kitomis cheminėmis medžiagomis eksporto tikslais nesilaikymo) ir dvidešimt trečiojoje dalyse, 842 straipsnio antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, šeštojoje ir septintojoje dalyse, 843 straipsnyje, 844 straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, šeštojoje, septintojoje, aštuntojoje ir devintojoje dalyse, 85, 86, 87, 871 straipsniuose, 873 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 874 straipsnyje (kai pažeidimai padaryti vidaus vandenyse), 876 straipsnyje (kai pažeidimai padaryti parduodant ar superkant vidaus vandenų žuvininkystės produktus), 877 straipsnyje (kai pažeidimai padaryti ne jūrų vandenyse), 88, 89, 90 straipsniuose, 211 straipsnyje (dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno uždėtos plombos sužalojimo arba nuplėšimo) numatytus administracinius teisės pažeidimus – valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai.
IV skyrius ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ TEISENA
Septynioliktasis skirsnis PAGRINDINIAI NUOSTATAI
Aštuonioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO PROTOKOLAS
Devynioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ TEISENOS UŽTIKRINIMAS
Dvidešimtasis skirsnis ASMENYS, DALYVAUJANTYS ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLŲ PROCESE
Dvidešimt pirmasis skirsnis ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMAS
Dvidešimt antrasis skirsnis NUTARIMAS ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLOJE
DVIDEŠIMT TREČIASIS SKIRSNIS ORGANŲ (PAREIGŪNŲ) PRIIMTŲ NUTARIMŲ APSKUNDIMAS PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMUI
DVIDEŠIMT TREČIASIS(1) SKIRSNIS APELIACINIS PROCESAS DĖL PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO PROCESINIŲ SPRENDIMŲ
DVIDEŠIMT TREČIASIS(2) SKIRSNIS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ ATNAUJINIMAS
V skyrius NUTARIMŲ SKIRTI ADMINISTRACINES NUOBAUDAS VYKDYMAS
Dvidešimt ketvirtasis skirsnis PAGRINDINIAI NUOSTATAI
Dvidešimt penktasis skirsnis NUTARIMO SKIRTI ĮSPĖJIMĄ VYKDYMO PROCESAS
Dvidešimt šeštasis skirsnis NUTARIMO SKIRTI BAUDĄ VYKDYMO PROCESAS
Dvidešimt septintasis skirsnis (Neteko galios) Dvidešimt aštuntasis skirsnis NUTARIMO KONFISKUOTI DAIKTĄ IR PAJAMAS VYKDYMO PROCESAS
Dvidešimt devintasis skirsnis NUTARIMO ATIMTI SPECIALIĄJĄ TEISĘ VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimtasis skirsnis NUTARIMO DĖL BAUDOS PAKEITIMO NEMOKAMAIS VIEŠAISIAIS DARBAIS VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimt pirmasis skirsnis NUTARIMO DĖL ADMINISTRACINIO AREŠTO VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimt pirmasis(1) skirsnis NUTARIMO DĖL NUŠALINIMO NUO DARBO (PAREIGŲ) VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimt antrasis skirsnis NUTARIMO DALIES DĖL TURTINIO NUOSTOLIO ATLYGINIMO VYKDYMO PROCESAS