Lt|En
LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSAS
I SKYRIUS BENDRIEJI NUOSTATAI
Pirmasis skirsnis BENDRIEJI NUOSTATAI
II SKYRIUS ADMINISTRACINIS TEISĖS PAŽEIDIMAS IR ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ I. BENDROJI DALIS
Antrasis skirsnis ADMINISTRACINIS TEISĖS PAŽEIDIMAS
Trečiasis skirsnis ADMINISTRACINĖ NUOBAUDA
Ketvirtasis skirsnis ADMINISTRACINĖS NUOBAUDOS SKYRIMAS
II. YPATINGOJI DALIS
Penktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI DARBO IR GYVENTOJŲ SVEIKATOS APSAUGOS SRITYJE
Šeštasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į NUOSAVYBĘ
Septintasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI APLINKOS APSAUGOS, GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO, GAMTOS, ISTORIJOS IR KULTŪROS PAMINKLŲ APSAUGOS SRITYJE
Aštuntasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PRAMONĖS, ELEKTROS IR ŠILUMINĖS ENERGIJOS NAUDOJIMO SRITYJE
Devintasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI ŽEMĖS ŪKYJE. VETERINARINIŲ SANITARINIŲ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAI
Dešimtasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI TRANSPORTE, KELIŲ ŪKIO BEI RYŠIŲ SRITYJE
Vienuoliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PILIEČIŲ BUTO TEISIŲ, BUTŲ KOMUNALINIO ŪKIO IR TVARKYMO SRITYJE
Dvyliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PREKYBOS, FINANSŲ, APSKAITOS IR STATISTIKOS SRITYJE
Tryliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į VIEŠĄJĄ TVARKĄ
Tryliktasis(1) skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į TEISINGUMĄ
Keturioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į NUSTATYTĄ VALDYMO TVARKĄ
Keturioliktasis(1) skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO SRITYJE.
III skyrius ORGANAI (PAREIGŪNAI), ĮGALIOTI NAGRINĖTI ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLAS
Penkioliktasis skirsnis PAGRINDINIAI NUOSTATAI
Šešioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ ŽINYBINGUMAS
IV skyrius ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ TEISENA
Septynioliktasis skirsnis PAGRINDINIAI NUOSTATAI
Aštuonioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO PROTOKOLAS
Administracinių teisės pažeidimų bylose, kurias nagrinėja šio kodekso 221 ir 224 straipsniuose nurodyti organai, teisės pažeidimų protokolus turi teisę surašyti:
1) tam įgalioti:
vidaus reikalų ir policijos pareigūnai (413, 424, 44, 441 straipsniai, 442 straipsnio trečioji dalis, 50, 502, 503, 110 straipsniai, 124 straipsnio šeštoji dalis, 1242 straipsnio trečioji ir ketvirtoji dalys, 126 straipsnio pirmoji, ketvirtoji ir penktoji dalys, 127 straipsnio trečioji dalis, 128 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 129 straipsnis, 130 straipsnio pirmoji dalis, 1302, 1341 straipsniai, 143 straipsnis – dėl pažeidimų automobilių transporte, 15214, 1531, 160–162, 1631, 1632, 16311, 164 straipsniai, 171 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 1711 straipsnio antroji dalis, 1712 straipsnio antroji dalis, 1714, 1715, 17211, 173, 1733, 1736, 1737, 1739, 17313, 17318, 17320, 17321, 174, 175 straipsniai, 178 straipsnio trečioji, ketvirtoji, penktoji, šeštoji ir septintoji dalys, 1781, 180, 181, 1811 straipsniai, 1812 straipsnio antroji dalis, 1813 straipsnis, 182 straipsnio antroji dalis, 1821 straipsnio antroji dalis, 183 straipsnio trečioji dalis, 184, 185, 1851, 1855, 186, 1865 straipsniai, 187 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 1874, 18711 straipsniai, 18712 straipsnis – dėl politinių sankcijų pažeidimo, 188–1882, 1885 straipsniai, 1887 straipsnio pirmoji dalis, 18811, 18815, 18818, 1899, 191, 1932, 198, 202, 2052, 207, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079 straipsniai, 210 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 211 straipsnis (išskyrus Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūno ar aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno uždėtos plombos sužalojimą arba nuplėšimą), 214 straipsnis, 2148 straipsnis – dėl įstatymų uždraustos informacijos ir informacijos apie įstatymų uždraustą ar neteisėtą veiklą skleidimo);
Aplinkos ministerijos organų pareigūnai (424 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 45, 49 straipsniai, 513 straipsnio penktoji, šeštoji, septintoji, aštuntoji, devintoji, dešimtoji, vienuoliktoji ir dvyliktoji dalys, 515 straipsnio trečioji dalis, 518, 519 straipsniai, 5110 straipsnio trečioji dalis, 5114 straipsnio antroji dalis, 5115 straipsnis, 5118 straipsnio septintoji, aštuntoji, devintoji, dešimtoji ir vienuoliktoji dalys, 5119 straipsnio penktoji, šeštoji ir septintoji dalys, 5120 straipsnio trečioji, ketvirtoji ir penktoji dalys, 5121 straipsnio ketvirtoji dalis, 5123 straipsnio šeštoji, devintoji, dvyliktoji, aštuonioliktoji ir devynioliktoji dalys, 56 straipsnio septintoji, aštuntoji, devintoji, dešimtoji, vienuoliktoji, dvyliktoji ir tryliktoji dalys, 62 straipsnio trečioji, ketvirtoji, penktoji, septintoji, aštuntoji, devintoji ir dešimtoji dalys, 621 straipsnio trečioji, ketvirtoji, penktoji, septintoji, aštuntoji, devintoji ir dešimtoji dalys, 622 straipsnio trečioji, ketvirtoji, penktoji, septintoji, aštuntoji, devintoji ir dešimtoji dalys, 841 straipsnio trečioji, ketvirtoji, dešimtoji, tryliktoji, keturioliktoji, šešioliktoji, septynioliktoji ir aštuonioliktoji dalys, 842 straipsnio pirmoji dalis, 844 straipsnio penktoji dalis, 891, 892, 162, 1899, 1932 straipsniai, 2141 straipsnio trečioji ir ketvirtoji dalys – dėl išorinės reklamos saugomose teritorijose įrengimo reikalavimų ir draudimų pažeidimų);
Audito ir apskaitos tarnybos įgalioti asmenys (17315 straipsnis);
Finansų ministerijos ir jos tam įgalioti pareigūnai (17217 straipsnis);
Krašto apsaugos ministerijos pareigūnai (1899 straipsnis);
Kultūros ministerijos įgalioti pareigūnai (17319 straipsnis, 18712 straipsnis – dėl visuomeninių sankcijų pažeidimo, 214 straipsnio pirmoji dalis);
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pareigūnai (1884 straipsnis, 2141 straipsnio ketvirtoji dalis – dėl išorinės reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo reikalavimų ir draudimų pažeidimų, 2079 straipsnio trečioji dalis – dėl nustatytos išorinės politinės reklamos įrengimo ir skleidimo tvarkos pažeidimo kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose);
Susisiekimo ministerijos ir jos tam įgalioti asmenys (424 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 503 straipsnis – dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo transporte, 1171, 1192, 1371, 1381 straipsniai, 143 straipsnis – dėl automobilių transporte padarytų pažeidimų, 1851 straipsnio antroji dalis, 18712 straipsnis – dėl susisiekimo sankcijų pažeidimo, 1892 straipsnio antroji dalis, 1894 straipsnio ketvirtoji, penktoji ir šeštoji dalys);
Sveikatos apsaugos ministerijos organų pareigūnai (424 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 442, 891, 892, 186 straipsniai);
Švietimo ir mokslo ministerijos įgalioti pareigūnai (1851 straipsnio antroji dalis, 18712 straipsnis – dėl visuomeninių sankcijų pažeidimo, 2149, 215 straipsniai);
Ūkio ministerijos ir jos tam įgalioti pareigūnai (18712 straipsnis – dėl ekonominių sankcijų pažeidimo, 1899 straipsnis);
Žemės ūkio ministerijos ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų pareigūnai (424 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 508 straipsnis – išskyrus pažeidimus, susijusius su augalo veislės, kuriai suteikta teisinė apsauga, dauginamosios medžiagos eksportu ir importu, 891, 892, 103, 104, 1101, 16314, 17219, 17221, 18817 straipsniai);
valstybinės archyvų sistemos pareigūnai (18810 straipsnis);
Lietuvos statistikos departamento pareigūnai (17317 straipsnis);
valstybės įmonės Valstybės turto fondo administracijos vadovas arba jo įgalioti asmenys (2151–2153 straipsniai);
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento pareigūnai (442 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 1632 straipsnis – dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais, taip pat dėl tokių prekių laikymo, 164, 17312 straipsniai, 1851 straipsnio antroji dalis, 1853, 1855 straipsniai, 210 straipsnio pirmoji ir antroji dalys);
Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pareigūnai (1713 straipsnio antroji dalis);
Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įgalioti pareigūnai (441, 443, 444, 445, 446 straipsniai);
Valstybinės medicininio audito inspekcijos pareigūnai (431, 432, 433, 434 straipsniai);
Nacionalinio transplantacijos biuro prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnai (4311, 4312 straipsniai);
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūnai (413, 1631, 1632, 16311, 164, 169, 170, 171, 1711, 1712, 1714, 1715, 17214, 17215, 173, 1733 straipsniai, 187 straipsnio antroji dalis, 18712 straipsnis – dėl finansinių sankcijų pažeidimo, 1886 straipsnio antroji dalis, 1932, 21410 straipsniai);
Valstybės kontrolės pareigūnai (1713 straipsnio antroji dalis, 17213, 1883 straipsniai);
Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos pareigūnai (1898, 21428, 21429 straipsniai);
Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos pareigūnai (1734 straipsnis, 1735 straipsnio ketvirtoji ir penktoji dalys, 17316 straipsnio trečioji dalis, 18712 straipsnis – dėl finansinių sankcijų pažeidimo);
kooperatinės bendrovės Lietuvos kooperatyvų sąjungos organų pareigūnai (163, 1631, 1632, 1639, 16313, 164, 1736 straipsniai – dėl kooperatinėse įmonėse padarytų pažeidimų);
Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos pareigūnai (994, 998, 9910 straipsniai);
Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos pareigūnai (515 straipsnio trečioji dalis, 941, 173 straipsniai, 1892 straipsnio antroji dalis, 1899 straipsnis, 211 straipsnis (išskyrus Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūno ar aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno uždėtos plombos sužalojimą arba nuplėšimą);
Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnai (412, 413 straipsniai, 414 straipsnio antroji, trečioji ir ketvirtoji dalys, 415 straipsnio antroji dalis, 841 straipsnio tryliktoji dalis (dėl pavojingų cheminių medžiagų, atskirų ir esančių preparatų ar gaminių sudėtyje, naudojimo pažeidimų), keturioliktoji dalis, šešioliktoji dalis (dėl pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų naudojimo pažeidimų), septynioliktoji dalis (dėl pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų, jų turinčių gaminių naudojimo apribojimų pažeidimų);
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos pareigūnai (21414 straipsnis (išskyrus asmens duomenų tvarkymą visuomenės informavimo priemonėse pažeidžiant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą), 21415, 21416, 21417, 21423 straipsniai);
Lietuvos geologijos tarnybos pareigūnai (518, 531 straipsniai);
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnai (43 straipsnis, 891 straipsnio pirmoji ir antroji dalys (dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir genetiškai modifikuotų produktų tiekimo rinkai, naudojimo pažeidimų), 892, 1631, 1632, 164 straipsniai, 2141 straipsnio ketvirtoji dalis (išskyrus išorinės reklamos įrengimo reikalavimų ir draudimų pažeidimus), 2148 straipsnis – dėl reklamos skleidimo reikalavimų pažeidimų);
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pareigūnai (997 straipsnis);
Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos pareigūnai (841 straipsnio ketvirtoji, dešimtoji, tryliktoji, šešioliktoji ir septynioliktoji dalys, 842 straipsnio pirmoji dalis – dėl gaminių ir įrangos tiekimo rinkai, draudimo fluorintas šiltnamio dujas ir jų preparatus naudoti automobilių padangoms pildyti pažeidimų, 15214, 1631, 1632, 1715 straipsniai, 1851 straipsnio antroji dalis, 1896 straipsnis, 2141 straipsnio ketvirtoji dalis (išskyrus išorinės reklamos įrengimo reikalavimų ir draudimų pažeidimus), 2148 straipsnis – dėl reklamos skleidimo reikalavimų pažeidimų);
Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūnai (1897 straipsnio ketvirtoji dalis, 18910 straipsnis);
Valstybinės kultūros paveldo komisijos nariai ir Valstybinės kultūros paveldo komisijos įgalioti jos administracijos valstybės tarnautojai (1889 straipsnis, 2141 straipsnio trečioji dalis – dėl išorinės reklamos įrengimo reikalavimų ir draudimų pažeidimų);
muitinės pareigūnai (442 straipsnio trečioji dalis, 508 straipsnis – dėl pažeidimų, susijusių su augalo veislės, kuriai suteikta teisinė apsauga, dauginamosios medžiagos importu ir eksportu, 5123 straipsnio šeštoji, devintoji, dvyliktoji, aštuonioliktoji ir devynioliktoji dalys – dėl atliekų eksporto, importo ir vežimo tranzitu reikalavimų pažeidimų, 842 straipsnio pirmoji dalis – dėl gaminių ir įrangos importo, 844 straipsnio penktoji dalis – dėl importo ir eksporto reikalavimų pažeidimų, 1632, 16311 straipsniai, 171 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 1712 straipsnio antroji dalis, 1714, 1715 straipsniai, 1732 straipsnio antroji ir trečioji dalys, 17320 straipsnis – dėl į euro monetas panašių medalių ir žetonų importo tvarkos pažeidimo, 18712 straipsnis – dėl ekonominių ir finansinių sankcijų pažeidimo, 1899, 1932, 208, 209 straipsniai, 2091 straipsnio antroji dalis, 2092 straipsnio trečioji dalis, 2093 straipsnio antroji, trečioji, šeštoji ir septintoji dalys, 2094 straipsnio antroji, trečioji ir ketvirtoji dalys, 2097 straipsnis, 210 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 21410 straipsnis – dėl literatūros, mokslo ar meno kūrinio (įskaitant kompiuterių programas ir duomenų bazes), audiovizualinio kūrinio ar fonogramos neteisėtų kopijų importavimo, eksportavimo ar gabenimo siekiant turtinės naudos, 21427 straipsnis);
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnai (159 straipsnio penktoji, šeštoji, septintoji, aštuntoji, devintoji, dešimtoji, vienuoliktoji, dvyliktoji dalys, 1591 straipsnio penktoji, šeštoji, septintoji, aštuntoji, devintoji, dešimtoji, vienuoliktoji, dvyliktoji dalys, 1592 straipsnio devintoji, dešimtoji, vienuoliktoji, dvyliktoji dalys, 1594, 160 straipsniai, 1894 straipsnio pirmoji, antroji ir trečioji dalys, 18913, 18916 straipsniai);
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnai (186, 1921 straipsniai, 211 straipsnis (išskyrus Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūno ar aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno uždėtos plombos sužalojimą arba nuplėšimą);
Radiacinės saugos centro pareigūnai (435 straipsnis, 515 straipsnio trečioji dalis, 173 straipsnis, 211 straipsnis (išskyrus Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūno ar aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno uždėtos plombos sužalojimą arba nuplėšimą);
oficialiąją statistiką tvarkančių institucijų ir įstaigų pareigūnai (1732 straipsnio antroji ir trečioji dalys);
valstybiniai miškų pareigūnai ir valstybiniai saugomų teritorijų pareigūnai (45, 49, 519 straipsniai, 62 straipsnio trečioji, ketvirtoji, penktoji, septintoji, aštuntoji, devintoji ir dešimtoji dalys, 621 straipsnio trečioji, ketvirtoji, penktoji, septintoji, aštuntoji, devintoji ir dešimtoji dalys, 622 straipsnio trečioji, ketvirtoji, penktoji, septintoji, aštuntoji, devintoji ir dešimtoji dalys, 162 straipsnis, 1895 straipsnio antroji dalis, 2079 straipsnio trečioji dalis – dėl nustatytos išorinės politinės reklamos įrengimo ir skleidimo tvarkos pažeidimo saugomose teritorijose, 2141 straipsnio trečioji ir ketvirtoji dalys – dėl išorinės reklamos saugomose teritorijose įrengimo reikalavimų ir draudimų pažeidimų);
Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų pareigūnai (413 straipsnis, 1886 straipsnio antroji dalis);
valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnai (413 straipsnis, 414 straipsnio antroji, trečioji ir ketvirtoji dalys, 1632, 16311, 164 straipsniai, 1711 straipsnio antroji dalis, 1712 straipsnio antroji dalis, 1714, 1715, 1723, 17211, 17212, 17219, 17221, 173, 1736, 1739 straipsniai, 1886 straipsnio antroji dalis, 1932 straipsnis, 211 straipsnis (išskyrus Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūno ar aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno uždėtos plombos sužalojimą arba nuplėšimą);
žurnalistų etikos inspektorius (18713 straipsnis, 2146 straipsnis, 2147 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 21414 straipsnis – dėl asmens duomenų tvarkymo visuomenės informavimo priemonėse pažeidžiant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą);
Seimo kontrolieriai (1873 straipsnis);
Seimo laikinosios tyrimo komisijos nariai (1877 straipsnis);
savivaldybės kontrolierius, jo pavaduotojas ar savivaldybės kontrolieriaus tarnybos kontrolierius (18812 straipsnis);
Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas ir šios komisijos nariai, miestų, rajonų, apygardų, apylinkių rinkimų komisijų ar referendumo komisijų pirmininkai ir šių komisijų nariai (2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 20711 straipsniai);
Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas šios komisijos narys (20710, 20712, 20713 straipsniai);
Valstybės saugumo departamento pareigūnai (187 straipsnio antroji dalis, 1876, 1879, 21418 straipsniai);
Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai (187 straipsnio antroji dalis);
Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūnai (18814 straipsnis);
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pareigūnai (45 straipsnis – dėl savavališko žemės užėmimo ir vengimo ją grąžinti, kai pažeidimai padaryti kaimo gyvenamojoje vietovėje);
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai (18911 straipsnis, 2141 straipsnio pirmoji ir antroji dalys);
vaiko teisių apsaugos kontrolierius (18710 straipsnis);
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotų kontroliuoti Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme nustatytų reklamos naudojimo draudimų ir reikalavimų įgyvendinimą institucijų pareigūnai (18914 straipsnis);
Ryšių reguliavimo tarnybos įgalioti pareigūnai (1541, 1542 straipsniai, 18712 straipsnis – dėl susisiekimo sankcijų pažeidimo);
savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnybų pareigūnai ar jų tam įgalioti valstybės tarnautojai (181, 1811, 1812, 1813 straipsniai);
Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnai ir jos tam įgalioti pareigūnai (439 straipsnis);
Valstybinės lošimų priežiūros komisijos nariai ir jos įgalioti Valstybinės lošimų priežiūros komisijos administracijos valstybės tarnautojai (17318 straipsnis);
valstybės įmonės Registrų centro darbuotojai (1722, 1725, 1726, 17227 straipsniai);
Civilinės aviacijos administracijos pareigūnai (1161 straipsnio trečioji dalis, 1164 straipsnis, 18712 straipsnis – dėl susisiekimo sankcijų pažeidimo);
Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos valstybės tarnautojai (4310 straipsnis);
Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos pirmininkas arba jo pavaduotojas (18712 straipsnis – dėl ekonominių ir finansinių sankcijų pažeidimo);
Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės tam įgalioti asmenys (18712 straipsnis – dėl visuomeninių sankcijų pažeidimo);
Valstybinio turizmo departamento prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos tam įgalioti asmenys (18712 straipsnis – dėl politinių ir visuomeninių sankcijų pažeidimo);
Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnai (187 straipsnio antroji dalis);
Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos pareigūnai (21419 straipsnio penktoji ir šeštoji dalys, 21426 straipsnis);
Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos pareigūnai (173 straipsnis (dėl keleivių ir krovinių vežimo veiklos);
2) savivaldybių vykdomųjų institucijų ir jų tam įgalioti pareigūnai (421, 424 straipsniai, 45 straipsnis – dėl savavališko žemės užėmimo ir vengimo ją grąžinti, kai pažeidimai padaryti miesto gyvenamojoje vietovėje, 47 straipsnis – kai pažeidimai padaryti miesto gyvenamojoje vietovėje, 49 straipsnis, 522 straipsnis – kai pažeidimai padaryti miesto gyvenamojoje vietovėje, 78, 821, 999 straipsniai, 100 ir 101 straipsniai – kai pažeidimai padaryti miesto gyvenamojoje vietovėje, 103, 104, 108, 110, 1101 straipsniai, 123 straipsnis – dėl traktorių, savaeigių važiuoklių, traktorių priekabų ir kelių tiesimo mašinų registravimo bei techninės apžiūros taisyklių pažeidimo, 136 straipsnio trečioji dalis, 137 straipsnis, 142 straipsnis (išskyrus 142 straipsnio antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse nurodytus pažeidimus tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutuose), 1421, 1422, 1423, 14211, 158, 160–161 straipsniai, 1621 straipsnio pirmoji, antroji, trečioji ir ketvirtoji dalys, 163, 1631, 1639, 164 straipsniai, 172 straipsnis – dėl pažeidimų, susijusių su vertimusi automobilių transporto verslu, 1722, 1725, 1726, 17219, 17221, 17226 straipsniai, 178 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 181, 1811, 1812 straipsniai, 183 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 185, 1851, 1881, 1882, 18816 straipsniai, 1892 straipsnio antroji dalis, 1894 straipsnio ketvirtoji, penktoji ir šeštoji dalys, 2011 straipsnis, 2141 straipsnio trečioji ir ketvirtoji dalys – dėl išorinės reklamos įrengimo reikalavimų ir draudimų pažeidimų, 2149, 215, 2151–2153 straipsniai);
3) įmonių, įstaigų ir organizacijų administracija (50 straipsnis – išskyrus pažeidimus, susijusius su vairuotojų panaudojimu transporto priemonių, 211 straipsnis (išskyrus Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūno ar aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno uždėtos plombos sužalojimą arba nuplėšimą);
4) įmonių, įstaigų ir organizacijų apsaugos darbuotojai (50, 2051 straipsniai, 211 straipsnis (išskyrus Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūno ar aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno uždėtos plombos sužalojimą arba nuplėšimą);
5) (neteko galios nuo 2003 m. liepos 25 d.);
6) antstoliai (501, 1862 straipsniai);
7) visuomeninių organizacijų arba visuomeninių savaveiksmių organų atstovai:
neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius (45, 49, 110, 162 straipsniai);
8) policijos pareigūnai (surašant teisės pažeidimų protokolus gali dalyvauti autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo asociacijų ir kitų autorių teises ir gretutines teises ginančių organizacijų atstovai) (21410 straipsnis – išskyrus pažeidimus, susijusius su literatūros, mokslo ar meno kūrinio (įskaitant kompiuterių programas ir duomenų bazes), audiovizualinio kūrinio ar fonogramos neteisėtų kopijų importavimu ar eksportavimu siekiant turtinės naudos, 21427 straipsnis);
9) atitinkamų valstybės ir savivaldybių institucijų vadovai ir jų įgalioti atstovai (2021, 21418 straipsniai);
10) Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nariai ar jos įgalioti pareigūnai (17225, 2021 straipsniai).
Administracinių teisės pažeidimų bylose, kurias nagrinėti priskirta šio kodekso 222, 225–247(11) straipsniuose nurodytų organų kompetencijai, administracinių teisės pažeidimų protokolus turi teisę surašyti tam įgalioti šių organų pareigūnai. Be to, administracinių teisės pažeidimų protokolus turi teisę surašyti:
1) tam įgalioti:
vidaus reikalų ir policijos pareigūnai (513, 515, 516, 52, 55, 561, 60, 61 straipsniai, 62 straipsnio pirmoji, antroji ir šeštoji dalys, 621 straipsnio pirmoji, antroji ir šeštoji dalys, 622 straipsnio pirmoji, antroji ir šeštoji dalys, 63, 65–78, 83–85, 88–90, 115, 152 straipsniai, 1621 straipsnio penktoji ir šeštoji dalys, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 16310 straipsniai, 1711 straipsnio pirmoji dalis, 1712 straipsnio pirmoji dalis, 172 straipsnis – dėl pažeidimų, susijusių su vertimusi automobilių transporto verslu);
savivaldybių vykdomųjų institucijų ir jų tam įgalioti pareigūnai (52 ir 521 straipsniai – kai pažeidimai padaryti miesto gyvenamojoje vietovėje, 78, 85, 87, 871, 872, 873, 874, 875 straipsniai, 876 straipsnio pirmoji dalis, 1621 straipsnio penktoji ir šeštoji dalys, 18714 straipsnis);
Aplinkos ministerijos organų pareigūnai (515, 63, 71 straipsniai, 841 straipsnio antroji dalis, 872 straipsnio pirmoji ir ketvirtoji dalys, 873 straipsnio trečioji ir ketvirtoji dalys, 874 straipsnis (kai pažeidimai padaryti jūrų vandenyse);
Mobilizacijos departamento prie Krašto apsaugos ministerijos pareigūnai (18714, 18715 straipsniai);
Sveikatos apsaugos ministerijos organų pareigūnai (844 straipsnio pirmoji ir trečioji dalys – dėl metilbromido naudojimo reikalavimų pažeidimo, 1621 straipsnio penktoji ir šeštoji dalys);
Žemės ūkio ministerijos ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų pareigūnai (844 straipsnio pirmoji ir trečioji dalys – dėl metilbromido naudojimo reikalavimų pažeidimo);
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnai (843 straipsnio šeštoji, septintoji ir aštuntoji dalys – dėl reikalavimų, taikomų gaisro gesinimo įrangai, pažeidimų, 844 straipsnio pirmoji, antroji, trečioji, ketvirtoji ir šeštoji dalys – dėl pažeidimų naudojant ozono sluoksnį ardančias medžiagas gesintuvuose ir gaisro gesinimo įrangoje);
Valstybės kontrolės pareigūnai (1713 straipsnio pirmoji dalis);
Ūkio ministerijos ir jos tam įgalioti pareigūnai (996 straipsnio trečioji dalis);
Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos pareigūnai (841 straipsnio pirmoji, devintoji, vienuoliktoji ir dvidešimt pirmoji dalys, 1633–1636 straipsniai, 1711 straipsnio pirmoji dalis);
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pareigūnai (52, 521 straipsniai, kai pažeidimai padaryti kaimo gyvenamojoje vietovėje);
oro uostų (aerodromų) ir vežėjų pareigūnai (113, 114, 1162, 139 straipsniai);
muitinės pareigūnai (515 straipsnio antroji dalis, 5123 straipsnio pirmoji, antroji, trečioji, ketvirtoji, penktoji, septintoji, aštuntoji, dešimtoji, vienuoliktoji, penkioliktoji ir septynioliktoji dalys – dėl atliekų eksporto, importo ir vežimo tranzitu reikalavimų pažeidimų, 67 straipsnio pirmoji dalis – dėl neteisėto gabenimo, 88 straipsnio ketvirtoji dalis – dėl neteisėto gabenimo, penktoji dalis, 1673 straipsnio antroji dalis – dėl sprogmenų sertifikavimo ir ženklinimo reikalavimų pažeidimų, 1711 straipsnio pirmoji dalis);
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnai (1633–1636, 166 straipsniai);
Valstybinės kultūros paveldo komisijos įgalioti jos administracijos valstybės tarnautojai (91, 1653 straipsniai);
valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnai (414 straipsnio pirmoji dalis, 1424 straipsnio antroji dalis – dėl krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis turint netinkamai užpildytus dokumentus, 171, 17312, 1772, 1852 straipsniai);
įmonių, kurioms priskirti elektros tinklai, pareigūnai (991, 995 straipsniai);
įmonių, kurioms priskirti šilumos tinklai, pareigūnai (991, 995 straipsniai);
įmonių, kurioms priskirti dujotiekiai, pareigūnai (98, 99 straipsniai);
įmonių, kurioms priskirti magistraliniai vamzdynai, pareigūnai (150 straipsnis);
oficialiąją statistiką tvarkančių institucijų ir įstaigų pareigūnai (1732 straipsnio pirmoji dalis);
Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūnai (1673 straipsnio antroji dalis – dėl sprogmenų sertifikavimo ir ženklinimo bendrųjų reikalavimų pažeidimų);
Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos žuvininkystės kontrolės pareigūnai (87, 871 straipsniai, 873 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 874 straipsnis (kai pažeidimai padaryti vidaus vandenyse), 876 straipsnis (kai pažeidimai padaryti parduodant ar superkant vidaus vandenų žuvininkystės produktus), 877 straipsnis (kai pažeidimai padaryti ne jūrų vandenyse);
2) visuomeninių organizacijų arba visuomeninių savaveiksmių organų atstovai:
neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius (51–58, 60–87(1) straipsniai, 87(3) straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 87(4) straipsnis – dėl pažeidimų vidaus vandenyse, 87(6) straipsnis – dėl pažeidimų parduodant ar superkant vidaus vandenų žuvininkystės produktus, 87(7) straipsnis – dėl pažeidimų ne jūrų vandenyse, 88–90 straipsniai);
priešgaisrinės apsaugos įgalioti asmenys, įmonių gaisrinės komisijos nariai ir asmenys, kuriems pavesta priešgaisrinė priežiūra įmonėse, organizacijose, ministerijose ir žinybose (77, 83(1), 83(2), 121, 192 straipsniai).
Įstatymų tiesiogiai numatytais atvejais administracinių teisės pažeidimų protokolus taip pat gali surašyti kitų valstybinių organų pareigūnai, visuomeninių organizacijų ir visuomeninių savaveiksmių organų atstovai.
Šio kodekso 224 straipsnio trečiojoje dalyje nustatytais atvejais administracinių teisės pažeidimų protokolus surašo 222 straipsnyje, 225–24711 straipsniuose ir 2591 straipsnio pirmojoje dalyje nurodytų institucijų pareigūnai.
Devynioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ TEISENOS UŽTIKRINIMAS
Dvidešimtasis skirsnis ASMENYS, DALYVAUJANTYS ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLŲ PROCESE
Dvidešimt pirmasis skirsnis ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMAS
Dvidešimt antrasis skirsnis NUTARIMAS ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLOJE
DVIDEŠIMT TREČIASIS SKIRSNIS ORGANŲ (PAREIGŪNŲ) PRIIMTŲ NUTARIMŲ APSKUNDIMAS PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMUI
DVIDEŠIMT TREČIASIS(1) SKIRSNIS APELIACINIS PROCESAS DĖL PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO PROCESINIŲ SPRENDIMŲ
DVIDEŠIMT TREČIASIS(2) SKIRSNIS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ ATNAUJINIMAS
V skyrius NUTARIMŲ SKIRTI ADMINISTRACINES NUOBAUDAS VYKDYMAS
Dvidešimt ketvirtasis skirsnis PAGRINDINIAI NUOSTATAI
Dvidešimt penktasis skirsnis NUTARIMO SKIRTI ĮSPĖJIMĄ VYKDYMO PROCESAS
Dvidešimt šeštasis skirsnis NUTARIMO SKIRTI BAUDĄ VYKDYMO PROCESAS
Dvidešimt septintasis skirsnis (Neteko galios) Dvidešimt aštuntasis skirsnis NUTARIMO KONFISKUOTI DAIKTĄ IR PAJAMAS VYKDYMO PROCESAS
Dvidešimt devintasis skirsnis NUTARIMO ATIMTI SPECIALIĄJĄ TEISĘ VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimtasis skirsnis NUTARIMO DĖL BAUDOS PAKEITIMO NEMOKAMAIS VIEŠAISIAIS DARBAIS VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimt pirmasis skirsnis NUTARIMO DĖL ADMINISTRACINIO AREŠTO VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimt pirmasis(1) skirsnis NUTARIMO DĖL NUŠALINIMO NUO DARBO (PAREIGŲ) VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimt antrasis skirsnis NUTARIMO DALIES DĖL TURTINIO NUOSTOLIO ATLYGINIMO VYKDYMO PROCESAS